Ga naar de inhoud

Veilige Bron

0546 – 221205

Informatie cliënten dossier

Dossier inzien, aanpassen of vernietigen

Zorgverleners moeten van elke zorgvrager een dossier bijhouden. In een dossier staan alle gegevens over uw begeleiding. Jij kunt jouw dossier inzien. Of je kunt jouw begeleider vragen welke gegevens over jou in het dossier staan. Ook kunt je de gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Inzien
Wil je je eigen dossier inzien en ben je nog onder behandeling? Bespreek dit dan met je behandelaar.

Aanpassen
Kloppen de gegevens in het dossier niet? Dan kun je de begeleider vragen de gegevens aan te passen. Dit kan alleen als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.

Vernietigen
De gegevens in jouw dossier worden 20 jaar bewaard. Daarna zullen wij de gegevens uit jouw dossier laten vernietigen. Je kunt ons ook vragen jouw gegevens eerder te vernietigen.

Ben je nog onder behandeling? Bespreek dit met jouw begeleider.
Ben jij niet meer onder behandeling? Dan vul je het formulier opvragen of vernietigen dossier (hyperlink formulier invoegen) in en stuur je deze per e-mail of post naar ons op.

Wil je je eigen dossier inzien of laten vernietigen en ben je nog onder behandeling? Bespreek dit dan met je behandelaar.

Ben je niet meer onder behandeling? Vul dan het onderstaande formulier in en stuur dit naar: info@veiligebron.nl of
Dagbesteding Veilige Bron
Kruisweg 5
7601 VR Almelo.

Vergeet niet een kopie van je identiteitsbewijs toe te voegen. Zonder dit bewijs kunnen wij je verzoek niet in behandeling nemen. Wij hebben een termijn van 4 weken om je verzoek af te handelen

Formulier opvragen of vernietigen dossier