Ga naar de inhoud

Veilige Bron

0546 – 221205

In- en exclusiecriteria

Om de best mogelijke ondersteuning te bieden, hebben wij een aantal criteria beschreven, waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen. 

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet ondersteuning kunnen bieden binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de setting waarin wij ondersteuning bieden. 

Inclusiescriteria 

De volgende cliënten komen in aanmerking voor ondersteuning bij Veilige Bron: Cliënten met een psychische problematiek, een lichte verstandelijke beperking of cliënten die steun in de rug nodig hebben met werk, dagbesteding of school. Met huishouden, omdat er schulden zijn of problemen met middelengebruik. 

De ondersteuning van onze cliënten begint bij het stabiliseren van de eigen omgeving. Om daarna tot een actief proces te komen. Door inleving en écht te luisteren legt VeiligeBron de basis voor een voorwaartse beweging. 

Algemene exclusiecriteria 

Cliënten die wij niet de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van: 

– Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),

– Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg), 

– Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon, 

– Wegloopgedrag, 

– Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, 

– Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang), 

– Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist. 

– Visueel gehandicapten. 

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. Veilige Bron kan bij psychiatrische casuïstiek samen optrekken met ketenpartners of een adviserende rol aannemen.